Informatie door  VVE / BUURTVERENIGING  “ACCOORD”

Beste buurtbewoners,

Buurtvereniging “ACCOORD” is in 1992 ontstaan vanuit de Vereniging Van Eigenaren die destijds is opgericht om de woonbelangen van de bewoners aan de Capricciostraat en de Nocturnestraat te behartigen.

In de jaren die volgden, bleek behoefte om de buren ook sociaal beter te leren kennen en werden zo nu en dan activiteiten opgezet. Zo kreeg deze vereniging meer het karakter van een gezellige buurtvereniging en is op deze voet verder gegaan.

Vast terugkerende activiteiten zijn b.v. een fietstocht in het voorjaar, een, door veel bewoners (dus ook niet-leden)  bezocht zomerfeest, bezoek van de kerstman en de jaarlijkse nieuwjaarsborrel.

Ook wordt periodiek een actie gehouden om de buurt van zwerfvuil te ontdoen.

Daarnaast proberen wij activiteiten voor de kinderen en de ouderen in de buurt te organiseren.

Dat kan natuurlijk alleen als wij voldoende vrijwilligers kunnen vinden.

Voor het lidmaatschap en alle activiteiten wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 15,00 per woonadres. Kinderen van leden doen dus gratis mee.(tot 18 jaar)

Voelt u er voor mee te doen, meld u zich dan aan via het formulier.

Ook kunt u als (aspirant)lid de jaarvergadering bijwonen waarvan alle buurtgenoten een uitnodiging in de bus krijgen.

De vereniging is in beginsel bedoeld voor bewoners van de Capricciostraat, Nocturnestraat, Rondostraat,

Preludeweg zuid en het Fugaplantsoen-oost, maar andere actieve bewoners van Muziekwijk-noord zijn ook van harte welkom.

Wij hebben een website; www.buurtverenigingaccoord.nl  waar wij informatie uitwisselen m.b.t. activiteiten en andere buurtgerichte  informatie. Via het email adres op de ledenaanmelding kunnen wij u toegang verlenen tot deze site.

Voor vragen en mededelingen zie "bestuur".