Beste Buurtbewoners


Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2024!

We hopen dat we er met elkaar en onze activiteiten weer een prachtig jaar van kunnen maken!

Zet u de data en de afspraken in uw agenda?

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 20 maart houden we onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering

De agenda, de financiële stukken, de locatie en tijd krijgt u nog via de mail!

We zouden het heel erg op prijs stellen als er veel leden komen om mee te praten.

Bestuurswisseling

Sinds 1 december hebben we een nieuwe penningmeester; Marcel Nieuwendijk.

Onze oude penningmeester Paul Mansvelt, is namelijk verhuisd!

Gelukkig hebben wij Marcel bereid gevonden om deze functie op zich te nemen!

 

Het bestuur bestaat nu uit:

Yvonne, Marcel, Ceciel, Bert, Petra en Jeffrey

Speeltuin

Dit jaar 2024, gaat de speeltuin vanuit de Gemeente Almere aangepakt worden. We houden u op de hoogte.

Bloembakken

In de maand oktober en november hebben de betalingen voor de bloembakken weer plaatsgevonden. Nog even de uitleg;

 

U betaalt in oktober/november € 15,00 voor een héél jaar bloembakken.

Hiervan worden de zomer en winterbakken bekostigd.

Dit kan zo goedkoop omdat we subsidies her en der aanvragen.

 

Denkt u nog even aan het water geven! (in de winter 1x per twee weken of per maand genoeg)

 

Heeft u nog niet betaald? Dat kan alsnog;

Op rek. van: Buurtvereniging Accoord

NL 74 INGB 0002 8074 20

Onder vermelding van Bloembakken en uw straat en huisnummer!

 

Doet u nog niet mee? En wilt u ook bijdragen aan de bloembakken, die onze buurt zo opfleuren? Stuur even een mailtje (mailto:secretaris@buurtverenigingaccoord.nl) of

bel even ! (06-51111140)

Prelude Cirkels

U heeft ze vast wel gezien: de Prelude cirkels!

Deze worden door een aantal enthousiaste buurtbewoners onderhouden!

Toch zouden we nog 2 extra buurtbewoners willen vragen om eens in de paar weken wat onderhoud hieraan te plegen!

Iets voor u?

Stuur even een mailtje: y.bastim@gmail.com